بازسازی ساختمان-بازسازی و پیمانکاری ساختمان بازسازی ساختمان از تخریب تا تحویل کلید ( تخریب - دیوار چینی - برق کشی - لوله کشی- سرامیک کاری و کاشیکاری - سنگ کاری - گچ کاری- نقاشی و کناف کاری و... ) با بیش از 40 سال تجربه کاری در خدمت شما هستیم . 09125541129 http://bazsazibartar.ir 2020-10-26T11:51:59+01:00 text/html 2019-02-05T16:37:54+01:00 bazsazibartar.ir بهنام کارخانه بازسازی شومینه پروژه دانشگاه هوایی ستاری http://bazsazibartar.ir/post/10 تخریب شومینه قدیمی و خرید و راه اندازی شومینه پیش ساخته گازی پروژه دانشگاه نیروی هوایی ستاری<div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/ECJczZdTTg/شومینه_پیش.jpg" alt=""></div> text/html 2018-12-17T14:20:39+01:00 bazsazibartar.ir بهنام کارخانه پیمکانکاری ساختمان http://bazsazibartar.ir/post/9 <font size="2">پیمانکاری ساختمان حود را از پی تا کلید چه برای تعمیرات کلی و چه جزئی به گروه مجرب ما بسپارید. متخصص در انواع کاشیکاری کف و بدنه - سنگ کاری- شومینه و باربیکیو - آبنما - رفع نم سرویس و...&nbsp;</font><div style="text-align: center;"><font size="3">منتظر تماس شما هستیم 09125541129</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/C7c3bk8xoa/پیمانکاری.png" alt=""></div> text/html 2018-11-20T17:49:34+01:00 bazsazibartar.ir بهنام کارخانه بازسازی و پیمانکاری پروژه شهرک راه آهن http://bazsazibartar.ir/post/8 بازسازی و پیمانکاری پروژه شهرک راه آهن شامل : کاشیکاری و سرامیک کاری کف و بدنه - نقاشی و کاغذ دیواری - آجر قزاقی آنتیک - نصب کابینت و کاشیکاری چسبی بین کابینتی<div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/Bgujq0x9rw/بازسازی11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/1YISt9VtzT/بازسازی10.jpg" alt=""></div> text/html 2018-11-01T17:38:19+01:00 bazsazibartar.ir بهنام کارخانه بازسازی و پیمانکاری پروژه لواسانات http://bazsazibartar.ir/post/7 بازسازی منزل مسکونی شامل تخریب دیوارها - حمل نخاله ها - دیوارچینی - لوله کشی- برق کشی- گچکاری- کاشیکاری- سنگکاری<div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/EVmftE9TUX/بازسازی22.jpg" alt="بازسازی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/cPeisFmO2u/بازسازی21.jpg" alt="بازسازی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/p7TqJ7FIXg/بازسازی23.jpg" alt=""></div> text/html 2018-10-26T08:56:32+01:00 bazsazibartar.ir بهنام کارخانه بازسازی و پیمانکاری پروژه سعادت آباد http://bazsazibartar.ir/post/6 #بازسازی و #پیمانکاری پروژه سعادت آباد شامل : 1- تخریب دیوار 2- جمع آوری نخاله و تخلیه 3- لوله کشی و برق کشی 4- کناف کاری 5- تیغه گچی 6- کاشی و سرامیک کف و بدنه سرویس ها 7- سرامیک کف 8- نقاشی&nbsp;<div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/QuJzbmXb89/بازسازی11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/FjJMLUqloG/بازسازی12.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/jq8AbzQtRB/بازسازی13.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">اتمام پروژه ظرف کمتر از یکماه</div> text/html 2018-10-05T13:59:41+01:00 bazsazibartar.ir بهنام کارخانه بازسازی و پیمانکاری ساختمان 09125541129 http://bazsazibartar.ir/post/5 گروه پیمانکاری و بازسازی هنر با بیش از 35 سال سابقه کار در زمینه پیمانکاری و بازسازی ساختمان ( دیوار چینی و برداشتن دیوارها - کاشیکاری و سرامیک کاری - سقف کاذب - نقاشی - گچ کاری- لوله کشی - برق کشی - کابینت و... ) آماده همکاری می باشد. 09125541129<div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/jrGPkrxgxt/بازسازی2.jpg" alt=""></div> text/html 2018-09-25T16:21:20+01:00 bazsazibartar.ir بهنام کارخانه بازساری پروژه سیسنگان ( آبنما - شومینه - کاشیکاری سرویس ها ) http://bazsazibartar.ir/post/4 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/sHAxDBSVs2/آبنما.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/WEUJ66UPxm/شومینه (12).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/HIKlWEA7ex/کاشیکاری17.jpg" alt=""></div> text/html 2018-09-16T08:21:23+01:00 bazsazibartar.ir بهنام کارخانه #بازسازی پروژه جنت آباد http://bazsazibartar.ir/post/3 #بازسازی پروژه مطب دکتر زارع شامل : لوله کشی - دیوارچینی-کاشیکاری کف و بدنه - نقاشی&nbsp;<div>بازسازی منزل و یا محیط اداری خود را به گروه مجرب ما بسپارید.09125541129</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/Kuv2Ei7sb5/بازسازی.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/6DXakHszKy/بازسازی1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2018-09-15T14:35:19+01:00 bazsazibartar.ir بهنام کارخانه مراحل پروژه بازسازی ساختمان در گروه ساختمانی برتر http://bazsazibartar.ir/post/2 <h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 27px; font-family: byekan, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(229, 229, 229);"><i style="color: rgb(43, 43, 43); font-size: 19px; text-align: right;">1-&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">مشاوره :</span>&nbsp; ارایه مشاوره&nbsp; و راهنمایی توسط متخصصین حوزه بازسازی شرکت</i></h3><p style="text-align: right; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 19px; line-height: inherit; font-family: byekan, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(43, 43, 43); background-color: rgb(229, 229, 229);"><i>2-&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تخریب :</span>&nbsp;انجام تخریب قسمت های تعیین شده جهت بازسازی</i></p><p style="text-align: right; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 19px; line-height: inherit; font-family: byekan, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(43, 43, 43); background-color: rgb(229, 229, 229);"><i>3-&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">ساخت :</span>&nbsp;شروع فعالیت های بازسازی و خدمات مرتبط</i></p><p style="text-align: right; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 19px; line-height: inherit; font-family: byekan, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(43, 43, 43); background-color: rgb(229, 229, 229);"><i>4-&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">پاکسازی :</span>&nbsp;جمع آوری نخاله و پاکسازی محیط از اثرات بازسازی</i></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 19px; line-height: inherit; font-family: byekan, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(43, 43, 43); background-color: rgb(229, 229, 229);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/2rQOeSm9hJ/بازسازی.png" alt=""></p> text/html 2018-09-15T14:26:37+01:00 bazsazibartar.ir بهنام کارخانه بازسازی ساختمان چیست ؟ http://bazsazibartar.ir/post/1 <h2 style="line-height: 30px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: 25px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: justify;"><span style="color: rgb(98, 98, 98); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">نوسازی یا بازسازی ساختمان (Renovation)، مفهومی دیرینه در کشورمان دارد. بررسی ها حاکی از آن هستند که از عصر ایران باستان، نوسازی و بازسازی خانه در ایران عملی بسیار مرسوم بوده است و سنت خانه تکانی که هرساله احیا می گردد نیز ریشه در آداب و رسوم آن زمان دارد. جدا از این مسئله، امروزه بازسازی ساختمان و یا نوسازی آن در سراسر دنیا عملی کاملا مرسوم شناخته می شود. در ایران نیز آپارتمان ها هرازگاهی آن حالت زیبا و جذاب اولیه خود را از دست داده و بسیار خسته کننده می شوند. در این موارد می بایست بازسازی آپارتمان و یا همان بازسازی منزل به صورتی حرفه ای صورت پذیرد.</font></span></h2><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/tyxTRf4MZk/e92ir_bazsazi_3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span style="color: rgb(43, 43, 43); text-align: justify;">گروه&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(43, 43, 43); text-align: justify;">بازسازی ساختمان</span><span style="color: rgb(43, 43, 43); text-align: justify;">&nbsp;شرکت ساختمانی برتر با سابقه 40 ساله در امر بازسازی و تعمیرات ساختمان ، آپارتمان ، مجتمع ، آشپزخانه و خانه قدیمی آماده است تا ضمن بررسی و برآورد هزینه ، بازسازی را ار صفر تا صد به انجام برساند. کافیست ضمن تماس با ما از نظر متخصصین ما در این حوزه بهره برده و با مناسب ترین قیمت در کنار کیفیت بالای کار بهره مند شوید.&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6"><span style="color: rgb(43, 43, 43); text-align: justify;">شماره تلفن تماس : 09125541129</span></font></div>